Glimmerdal-Tussa-Hellesylt   Lisje Eidskyrkja   Bakvegen til Saudehornet   Blåfjell-Kvandalshesten   Liadalsnipa Vinter

 

Favorittar på Sunnmøre
Her er nokre favorittar på snø. Skal bli eit utval av fine turar og raritetar som ikkje finnes i rutebøker. - Eller som  gir litt ekstra. Ingen ruter er vanskelege, men nokre krev isøks, stegjarn og kanskje litt sikring.
    
Grøndal - Glimmerdalshytta -Tyssenaustet - Tryggestad    

 

Lang, tung og fin tur i uoppdaga skiterreng. Du held høgda over fjellrekka og utsikta aukar mens du plukkar stadig større toppar undervegs. Stegjarn og isøks kan trengast.

 

Frå Grøndalen går du to og ein halv time til den spesielle Glimmerdalshytta. Den var bygd tidleg på 1900-talet for å utvinne glimmer. Etter restaurert på 80 og 90-talet er hytta i god stand, men den kan vere dekt av snø. Hytta er ulåst, men du bør betale for opphaldet. Osdalens Glimmercompagni: Odd Inge Osdal.

Neste dag er tung. 2000 høgdemeter og 25 km. Rekn med 10 timar. Først lett stigning til Otredalsfjellet. På andre sida unngår du bratte hamrar ved å halde litt mot Kalvatn mot Otredalsskaret. Over Kviven er det greitt, men du må svinge forbi småknausar ned til Kvivsskaret. Så blir det ei kneik opp til Høgenibba før det er slakt vidare til Gjura. God utsikt. Så kjem ei fin nedkøyring bak Skipedalen til Kråpet, ei smal fjellkløft. Følg ryggen av Gjura litt nord mot Skipedalsvatnet for å unngå knausar ned mot kløfta. Så er det opp 100 høgdemeter i 45 grader bakke på berg. Her kan vere fonn eller utglidingsfare. Greitt skiterreng opp ryggen til Lisjehornet og vidare i terreng til Blåbrehornet før du rundar ned til Blåbreskaret under Storhornet. (Mulig retur til Rørstad) Den siste bakken til Storhornet er seig så seint på dag. Så kjem eit knep utfor Storhornet. Sikt mot Bjørkehornet og finn kanten ned mot egga søm fører dit. Her kan vere skavl og ei bresprekke, men vanlegvis er det OK i skisesongen. Følg egga mot Bjørkehornet før du svingar ned i Tverrelvdalen. Her kan også vere sprekker. Fint nedrenn. Hald på sørsida ved utløpet av dalen for å kome trygt ned til demninga ved Tussavatnet. Tyssenaustet er ei koseleg ubetjent DNT-hytte.

Om det er futt i beina neste dag vert turen komplett ved å gå over Kvitegga: 6 timar. Kryss det oppdemte Tyssevatnet mot Blådalen. Forsiktig på iskanten. Der er små kneiker, men greitt opp til Blåbrevatna. Herfrå kan ein sette av to ekstra timar til ein tur over Trollaksla til Horningdalsrokken. Den ser kvass ut, men vanlegvis går ein heilt opp på ski. Frå Blåvatnet held ein på vestsida av Kvitegga til "Brattebakken" som fører opp på topplatået. Her møter du gjerne første menneska på turen. Så sklir du sørover Kvitegga før du rundar over "1597" og sør om Blånibba til eit fantastisk nedrenn gjennom Snødalen til Tryggestad. Skal du til Volda/Ørsta er det enklast å ta ei Hellesylt-drosje til Leknes. Eller du kan ta den tyngre nedturen til Bjørke.

 

Storhornet, 1575 og Blåbrehornet frå Veslehornet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brattebakken og Glimmerdalshytta

Tyssevatnet er nedtappa om våren

Kvitegga mot Storhornet.

Rute via egga til høgre og ned solsida.

      Kveldslys over Austefjordfjella

OBS: Du treng eit skikkeleg kart.

Kråpet

 

Enkelttoppane er betre skildra av Iriss

    

Lisje Eidskyrkja (1243)

Ein hyggeleg Austefjordtind som altfor mange passerar på veg til Eidskyrkja. Lett og variert, god utsikt og alpin følelse. Muligheit for bratt nedkøyring.

Normalvegen: Køyr bomveg til Skinnviksætra på sørsida av Austefjorden.
Følg ruta mot Eidskyrkja, men når du har passert Storetua ved foten av LE dreiar du mot vest og siktar mot skaret bak LE. Siste stykket bør du vurdere skredfaren. I skaret kan du sette att skia om du skal same veg ned. Vurder isøks om det er hardt. Herfrå er det 5-10 minutt fram ein grei rygg /egg til du når den vesle flata på toppen. Ei kort egg fører ut til den luftige vesttoppen.

Austegga: Kjekk egg som går direkte frå Storetua. Fin utsikt heile vegen. Det meste er greitt å gå med isøks og ein skistav. Stegjern hvis hardt. Det er knausete oppover, hindringane kan ein stort sett unngå på høgre side. Langt oppe smalnar egga inn og du må klyve litt før du går siste stykket til topps.  

Nordflanken: 40-45 grader snøbakke vest for toppen.
Gå litt mot Storetua før du dreier vest mot skaret mellom Måsegga og LE. Vurder rasfare i snøflanken, denne sida får lite sol. Kan løne seg å bære skia opp. Når du er ferdig med bratta står du ved hjørnet under vesttoppen. Så blir det artig å runde hjørnet og klyve opp rennene du finn her. 50 meter til topps. Ta med isøks og ev. stegjarn.

Nedkøyring: Austsida heller opp til 40 grader. Om du køyrer frå toppen får du 500 bratte høgdemeter. Sola tar godt, så snøen blir tidleg stabil.  Skinnvikdalen er lett.
Nordflanken er litt brattare, men ikkje så lang, før ein får eit fint nedrenn til sætra. I Nordveggen har det vore køyrt to bratte renner, rett ned under toppen. Sjå artikkel av Stig Helset på Hjørundfjordportalen.

Om sommaren er det vanleg å kombinere LE med det luftige Tårnet (1300). Denne er skildra under "Turmerket". Tårnet er krevjande på vinteren. (Det har faktisk også vore køyrt på ski!)

 

   

Lisje Eidskyrkja, Tårnet bak

Normalveg, austsida og Austegga.

 

Knep på Austegga

Ned normalveg.       Toppen   
    

Bakvegen til Saudehornet (1303)

Saudehornet er eit klassisk fjell i Ørsta, og nedkøyringa på sørflanken er gedigen. Men turen opp gjennom Skåla blir fort einsformig. Ein vårskitur bakvegen gir ei heilt anna og flott oppleving sidan terrenget skiftar veldig.

Start frå Nupen, eller køyr Sætrevegen mot Mosætra til Nupadalen om den er open. Kryss elva på den støypte "undervassbrua" og finn  stien. Med snø følgjer du terrenget på austsida av elva, gjennom eit kort stykke open skog. Når skogen er passert ser du neste etappe som går opp eit markert dalsøkk nord for pinaklane bak Saudehornet. Kryss elva og gå opp denne lange sida. Vurder skredfaren, her er slakare enn framsida, men snøforholda kan vere annleis. Når du kryssar skaret på 1050 meter kjem du inn på breen bak toppen. Herfrå siktar du mot lågaste punkt på austegga av Saudehornet. Her er det fint, med flotte pinaklar og gode motiv.

Du kjem over egga like aust for toppen. Enkelte år går du over og til topps på ski, men andre gangar må du klyve to-tre meter opp på berg før du rundar egga og brukar isøks og stegjarn om det er hardt. Ned att kan du gjerne ta framsida og få ein fin rundtur. Same veg tilbake kan gi flott køyring, og du slepp å hente bil i Nupen.

   

Skåla og sørflanken

Austegga og Vassdalstind

 
Du kjem over egga ved pila Frå Vassdalen.   Kryssing av skaret
       

Blåfjellet, Kvandalshesten og Aurstadnipa

Nabofjellet Snøhornet er populært, men like ved ligg ein flott og lite påakta rundtur der ein heile tida har flott utsikt. Først til Austefjord, så Bondal og Åmdal. Variert, med litt luftige punkt, god utsikt og fine nedrenn. Best når snøen har smelta i skogen. Berekn 8 timar. Isøks, ev. stegjarn.

Start frå gamleskulen på Årset. Følg skilta sti til Litlesætra der du ofte kan ta på skia. Kryss Aurstaddalen til elva som kjem frå Kløftadalen og sikt opp den bratte sida sør for elva. Når du kjem forbi dei første brattene dreiar du sørover mot det markerte hornet mange kallar Nausane. (ca 1050). Her er gedigen utsikt over Austefjorden, særleg mot Årsetøya og Aurstad som ligg rett under. Så byrjar ei lang vandring over eggene, der du kanskje må bære skia. Når du har passert Blåfjellsegga blir det smalt eit stykke. Vidare blir det god plass mens du dreiar mot Kvandalshesten. Når du nesten er framme blir det bratt eit lite stykke ned i vestsida før du held høgda bort under tindane. Alle er greie å nå med isøks og ev. stegjarn, og frå dei luftige toppane ser du ned dei ville floga mot Kvandalsvatnet. Så tar du skia og prøvar å halde farta fram mot Blæja, der det er god utsikt ned i Bjørdalen. Så siktar du mot Aurstadnipa (Litledalshornet) og tar på fellane for siste kneik. Her er fint skiterreng, men luftig utsikt langs stupa mot Litledalen. Frå toppen kan du svinge bratt ned mot Kløftadalen eller renne slakkare lengre inne i dalen. Nedrennet til Aurstadsætra er uansett fint. Returner same veg til Årset, eller ta den bratte stien til Aurstad. (Du kan også starte der, men må bære skia lengre)

  Aurstadnipa Kløftadalen, Blåfjellsegga

Kvandalshesten

 

       
 
Austefjord. Sunndalsnipa, Eidskyrkja. Blåfjellsegga, Årsetøya  

Blæja mot Ørsta

       

Liadalsnipa om vinteren

Normalvegen på Liadalsnipa er krevjande om vinteren og fjellet er lite besøkt. Men når snøen legg seg dukkar det opp ei spennande snørenne på sjøsida.

Start frå Sandtaket i Rindane der du ser opp i kløfta aust for toppen. (Midt mellom Lystad og Håvoll). Der er ingen sti i oreskogen, men nedanfor kløfta er det opning etter ei fonn. Under kløfta tar du fram isøks og stegjarn og gjer deg klar til 600 meter med stive leggar. Så nær sjøen er det ofte lite snø, men vær obs på rasfare. Utgliding er godt muleg heile vegen. Stigninga er vel opptil 50 grader. På det smalaste tar du i bergveggen på begge sider. Halvvegs oppe vidar kløfta seg ut og blir litt slakkare. Så blir det brattare og smalare mot lågaste skar aust for den kvasse austegga. Her møter ein "normalruta" over egga, men med snø er det naturleg å sikre.

Alternativ tur, eller retur: Start frå Halse, gå forbi vatna til Nipasletta aust for toppen.  Rappeller ned i skaret og klatre austegga. Vurder å henge igjen rappelltauet for enkel retur same vei.