Tor        Friluftsliv        Mørketid        Shelfen        Trolltind-traversen        Risemedet

Troll                  

Troll er Norsk Polarinstitutt sin forskingsstasjon i Antarktis.

Stasjonen ligg på 72 grader sør, i Dronning Maud Land. Nærmare bestemt på 1300 meters høgde i fjellområdet Jutulsessen. 


Webcam                    Satellittfoto. (Du må ha Google Earth)

Stasjon
Troll
var bygd som ein enkel sommarstasjon i 1990. Den første overvintringa skjedde i 2000 då Norsk Sydpolekspedisjon fekk bruke stasjonen som utgangspunkt for turen.
Sørsommaren 2004-20005 vart anlegget kraftig utvida. Samtidig vart Troll Airfield, ein 3 kilometer lang flyplass på blåis etablert, og dei første flya med hjul kunne lande. Ikkje alt vart ferdig, men nok til at første overvintringa i ny stasjon kunne gjerast. Dei to neste somrane kom resten på plass, og med nytt kraftverk, forskingsutstyr og kommunikasjon vart 2007 den første vinteren med ordinær drift.

Klima
V
æret er vanlegvis flott. Antarktis er kaldt og tørt, og sjølv om 94 prosent av verden sitt ferskvatn ligg lagra i isen har det meste av kontinentet ørkenklima. Troll har 25 kuldegrader som årsgjennomsnitt, men på ein normal sommardag med steikande sol og ekstremt tørr luft merkar ein lite av 10 kuldegrader. Temperaturen kan nå opp i null om sommaren, og gå ned mot minus 50 om vinteren. Enkelte stormar gjer uteaktivitet umulig, det kan skje heile året. Mørketida er omlag som i Nord-Norge.

Landskapet
Kysten er av is. Havet bryt mot
Shelfen, eit loddrett, skinnande isstup. Her kryr det av pingvin, sel, kval og sjøfugl. Vidare er det flatt femti kilometer innover, for her flyt isbremmen på havet. Så byrjar landet å heve seg under isen. Hengslingssona har enorme bresprekker, så her skal ein passe seg. Vidare er det hundre kilometer slakk motbakke før ein når tindelandet, der fjella stikk opp av isen som raudbrune øyer. Og bak fjella, i 3000 meters høgd ligg Sydpolplatået.

Politisk
Dronning Maud
Land er forma som eit svært kakestykke med ein butt spiss mot Sørpolen. Området er norsk biland, det vil seie at Norge gjer krav på området, men at det ikkje er anerkjent internasjonalt. Seks andre land har liknande krav, mens 44 har signert Antarktistraktaten. Antarktis er ikkje del av noko land, så det er traktaten som regulerer bruken. Den har mellom anna strenge miljøkrav og forbod mot militær aktivitet.

Forsking
Ved Troll blir det
forska innan glasiologi, oseanografi, geologi og klima. Breane i Antarktis fungerer som klimaarkiv, sidan innlandsisen inneheld luft frå opptil ein million år tilbake. Endringar i ismassen seier også mykje om klimaet. Av permanent utstyr har Norsk institutt for luftforsking eit større anlegg. Her er dessutan meteorologisk stasjon, levert av Meteorologisk Institutt, samt utstyr for stråling, og for gravitasjon.

Bistasjonen Tor ligg ved Svarthammaren, 100 kilometer frå Troll. Her studerer ornitologar verdens største koloni av antarktispetrell, ein sjøfugl som flyg langt inn i landet for å hekke. Det same gjer snøpetrellen, mens sørjoen lever godt på dei andre.

Den nye flyplassen gjer logistikk ved forskingsprosjekt enklare og i det Internasjonale Polaråret 2007-2008 var Troll utgangspunkt for ein omfattande sørpoltravers i samarbeid med USA. Det vart mellom anna bora iskjerner i nye område, og det vart nytta radar til kartlegging av sjøane som ligg under innlandsisen. IPY Traversen.

Sesongane 2009-2011 vart det forska på isbremmen Fimbulisen, mellom anna
vart det laga hol i den 300 meter tjukke isen for å måle under den. Det vart også gjort omfattande radarmålingar av istjukkelsen. Dei same punkta vart målt med eitt års mellomrom. Slik vil ein finne ut kva mekanismar som påverkar isbremmen. Ein vanleg teori går ut på at isbremmane fungerer som sperre for innlandsisen. ICE Fimbulisen.

Det vert arbeidd med fleire prosjekt, mellom anna på isbremmane og ved Svarthammaren.

 

 

 

Vi var seks engasjerte for overvintringa 2007, det første året med ordinær drift.
Trond Løvdal. Hårek Bartnæs. Ola Storrø. Odd Arne Røst.

Johan Hustadnes. Leif Morten Tangen.

 

 

 

 

 

 

Ved Troll airfield   Basler, modernisert DC3, 1943-modell
 

Slik kan også sommarværet bli Containeren blåste opp eit brefall og fortsette 4 km Innreise. 7 timar med Ilyushin Il-76 frå Cape Town til russiske Novo

Linkar
 

Norsk Polarinstitutt

Internasjonale Polaråret

IPY-Traversen, t/r Sørpolen

ICE Fimbulisen

Norsk institutt for luftforsking

Været på Troll

 

2011

Lars Berglund: Antarktis

Torberg Schnitler: Torbergs Hjemmeside

 

2010

Marius Filtvedt: Troll blogg

Tore Dahl: Antarktisblogg

Frode Flaate: Antarktisblogg

 

2009

Per Horven sin blogg: Trollguten

Asbjørn Dybdal: Frodes Sydpolblogg

 

2008

Atle Coward Marcussen om Troll

Øystein sin blogg om sommaren på Troll